Close

Accés Banca Online

ACCIDENTS

ACCIDENTS

Assegurança d’accidents

Per què contractar una assegurança d’accidents?
L’assegurança d’accidents permet planificar el futur de la família en cas d’accident personal, ja sigui mort o invalidesa. D’aquesta manera, la família disposarà de prou capacitat econòmica per poder mantenir el seu nivell de vida.

La cobertura per invalidesa és important de prendre-la en consideració, atès que la invalidesa pot comportar greus conseqüències: pèrdua de la nostra salut, de la nostra feina, increment de les despeses mèdiques i d’assistència, pèrdua del nivell de vida familiar, disminució del nostre patrimoni...

L’assegurança d’accidents permet planificar, a més, les herències.

Des de la perspectiva fiscal, no hi ha cap impost de successions al Principat d’Andorra. Per tant, en cas de sinistre, la indemnització es cobrarà íntegrament.

Cobertura
L’assegurança d’accidents garanteix el pagament del capital contractat si es produeix la mort o la invalidesa per accident de l’assegurat.

En cas d’invalidesa, hi ha indemnitzacions parcials segons uns barems preestablerts.