Close

Accés Banca Online

ALTRES ASSEGURANCES

ALTRES ASSEGURANCES

Altres tipus d’assegurances

A més de les assegurances habituals, la vocació de servei d’MB Corredors ens permet oferir tot tipus d’assegurances que et facilitaran agrupar-les en una sola corredoria. En són un exemple les assegurances de PIME, a tot risc en construcció, d’obres d’art, escolars...