Close

Accés Banca Online

ALTRES ASSESSORAMENTS

ALTRES ASSESSORAMENTS

Altres serveis de consultoria
  • Auditoria de programes d’assegurança (sumari de cobertures, observacions i recomanacions,           propostes alternatives)
  • Elaboració de mapes de riscos
  • Gestió de sinistres
  • Programes multinacionals
    • Riscos de marca
    • Gerència del risc empresarial
  • Valoració, gestió i finançament de riscos estratègics