Close

Accés Banca Online

AVÍS LEGAL

AVÍS LEGAL

El contingut d'aquest lloc web té per objecte informar sobre les activitats d’MB Corredors d’Assegurances i sobre els seus productes i serveis, i no suposa, en cap cas, per part de l'usuari, l'inici d'una relació comercial o d’una obligació de contractar amb la companyia.

MB Corredors d’Assegurances és titular dels drets de propietat intel·lectual del contingut d'aquest lloc web: per tant, en queda prohibida la reproducció total o parcial, distribució o difusió pública, tret de l'ús merament personal o privat, sense la prèvia autorització per escrit de la companyia. Així mateix, MB Corredors d’Assegurances es reserva el dret de modificar el contingut, la configuració o la presentació, o de limitar l'accés al seu lloc web sense previ avís. Pel que fa a la informació continguda en el web, MB Corredors d’Assegurances no adquireix cap compromís en relació amb la seva actualització.

L'usuari assumeix els danys i perjudicis que es puguin originar en cas de produir-se qualsevol problema tècnic o de transmissió, així com els danys ocasionats pel fet de facilitar a tercers informació obtinguda a partir de l'ús d'aquest servei, tot alliberant MB Corredors d’Assegurances de qualsevol responsabilitat en aquest sentit.