Close

Accés Banca Online

COMUNITATS

COMUNITATS

Assegurances de comunitats

Per què contractar una assegurança de comunitats?

Una assegurança de comunitats cobreix el pagament de possibles sinistres físics ocasionats en la comunitat de propietaris. Aquesta assegurança s’adreça tant als propietaris dels habitatges, com als administradors de finques.

Cobertures
Les cobertures inclouen diferents incidències que es poden produir en una comunitat: danys ocasionats als béns comunitaris per aigua, incendi, explosió, caiguda de raigs, vandalisme, inundació, fenòmens atmosfèrics, fum, impactes; danys ocasionats per vessament  d’instal·lacions automàtiques d’extinció d’incendis i vessament de combustibles; trencaments de llunes i cristalls; danys elèctrics; danys estètics de la zona afectada per sinistre quan no és possible trobar materials de característiques idèntiques als sinistrats.

Capitals assegurats
Aquests varien en funció de la pòlissa contractada.