Close

Accés Banca Online

LEGISLACIÓ ASSEGURADORA

LEGISLACIÓ ASSEGURADORA

L'activitat asseguradora al Principat està regulada per la Llei reguladora de l'actuació de les companyies d'assegurances al Principat, de l'11 de maig de 1989.

Aquest text estableix l'obligació per a tota persona que pretengui dur a terme alguna activitat en el sector de les assegurances de sol·licitar l'autorització pertinent.

El sector assegurador andorrà es compon de companyies d'assegurances andorranes, delegacions de companyies asseguradores estrangeres i mediadors que poden intervenir en el mercat en qualitat d'agents o de corredors.

Cal assenyalar que el supervisor del sector assegurador és el Ministeri de Finances, atès que aquest sector no forma part del sector financer. No obstant això, la nova Llei que reguli el sector ha de preveure la integració del sector assegurador al sistema financer i sotmetre'l a la supervisió de l'INAF.

Legislació vigent en l’àmbit assegurador: 

  • Llei reguladora de l’actuació de les companyies d’assegurances al Principat d’Andorra, de l’11 de maig de 1989
  • Llei de creació del Fons Andorrà de Garantia d’Automòbils, del 4 de desembre de 1991
  • Llei de creació de l’Oficina Andorrana d’Entitats d’Assegurança d’Automòbil, del 4 de novembre de 1993
  • Llei de modificació de la Llei de creació de l’Oficina Andorrana d’Entitats d’Assegurança d’Automòbil, del    30 de juny de 1998
  • Llei de l’impost indirecte sobre la prestació de serveis d’assegurança, del 14 de maig de 2002
  • Reglament de l’impost indirecte sobre la prestació de serveis d’assegurança, del 3 de juliol de 2002