Close

Accés Banca Online

PRODUCTES I SOLUCIONS DE FINANÇAMENT

PRODUCTES I SOLUCIONS DE FINANÇAMENT

Assegurances patrimonials

 • Danys materials i pèrdua de beneficis
 • Avaria de maquinària; pèrdua de beneficis per avaria de maquinària i ordinadors
 • Construcció i muntatge; pèrdua de beneficis anticipada
 • Transport de mercaderies
 • Bucs, iots i aeronaus
 • Flotes d’automòbils, autocars, camions, rènting, lísing
 • Obres d’art / béns d’especial valor històric i artístic
 • Garantia decennal

 

Assegurances de responsabilitat civil
 • General, patronal i productes
 • Professional i contractual
 • Aviació
 • Consellers i directius
 • Mediambiental (contaminació)
 • Contractistes

 

Assegurances financeres
 • Riscos finits
 • Infidelitat del personal envers l’empresa
 • Due diligence / Fusions i adquisicions
 • Garanties i indemnitzacions, contingències

 

Assegurances personals
 • Accidents, vida i salut
 • Pensions / exteriorització
 • Prejubilacions
 • Assistència en viatge
 • Incapacitat temporal

 

Altres rams
 • Contingències (cancel·lació espectacles, activitats esportives, socials i culturals; ascensos i descensos de categoria en competicions esportives; premis, promocions, etc.)
 • Cinematografia