Close

Accés Banca Online

RESPONSABILITAT CIVIL

RESPONSABILITAT CIVIL

Assegurances de responsabilitat civil

Per què contractar una assegurança de responsabilitat civil?

L’assegurança de responsabilitat civil cobreix el pagament de possibles indemnitzacions corresponents a danys ocasionats accidentalment a terceres persones. La companyia asseguradora també s’encarregarà de respondre davant dels esmentats danys.

Les assegurances de responsabilitat civil professionals protegeixen el patrimoni de l’empresa davant de demandes o reclamacions de tercers derivades de l’activitat econòmica de l’empresa.

Assegurances de responsabilitat civil

  • General, patronal i productes
  • Professional i contractual
  • Aviació
  • Consellers i directius
  • Mediambiental (contaminació)
  • Contractistes

Cobertures
Les cobertures mínimes que s’haurien de contractar són principalment les relacionades amb la responsabilitat immobiliària, la responsabilitat civil familiar i els costos judicials.

Capitals assegurats
Aquests varien en funció de la pòlissa de què es tracti.