Close

Accés Banca Online

SALUT

SALUT

Assegurança de salut

Per què contractar una assegurança de salut?
Vigilar la salut i la dels nostres ens assegura una millor qualitat de vida. Ens permet gaudir de cada moment amb la tranquil·litat de saber que, davant d’un imprevist, estem protegits.

L’assegurança de salut és un complement que ajuda a despreocupar-se de les despeses generades per actes i operacions mèdiques. Cal tenir en compte que el Servei Andorrà d’Atenció Sanitària cobreix el 75% de les despeses mèdiques i el 90% de l’hospitalització amb metges o centres concertats.

En el cas de baixa laboral, el Servei Andorrà d’Atenció Sanitària cobreix:

a) Per malaltia professional i accident laboral
  • Fins al 30è dia, inclòs, d'atur de treball la prestació econòmica diària és igual al 66% de la trentena part de la base de càlcul
  • A partir del 31è dia, inclòs, d'atur de treball la prestació econòmica diària és igual al 80% de la trentena part de la base de càlcul
  • Les prestacions econòmiques per incapacitat temporal derivades d'accident laboral o malaltia professional es paguen a comptar del primer dia de l'emissió del certificat
b) Per malaltia comuna i accident no laboral
  • Fins al 30è dia, inclòs, d'atur de treball la prestació econòmica diària és igual al 53% de la trentena part de la base de càlcul
  • A partir del 31è dia, inclòs, d'atur de treball la prestació econòmica diària és igual al 70% de la trentena part de la base de càlcul
  • Les prestacions econòmiques per incapacitat temporal derivades d’accident no laboral o malaltia comuna es paguen a comptar del quart dia de l’emissió del certificat esmentat

L’assegurança de salut permet, a més, disposar d’un ampli quadre mèdic internacional per a tu i la teva família.


Cobertures
Les assegurances de vida i salut cobreixen l’assistència sanitària i la baixa laboral, a més de les cobertures bàsiques vinculades a la salut.

  • Complement de malaltia i hospitalització.
  • Complement de baixa laboral: s’estableixen sempre períodes de franquícia en funció de la companyia asseguradora.

Altres productes de salut (cobertura internacional)
MB Corredors també ofereix als seus clients la possibilitat de contractar assegurances de cobertura internacional mitjançant algunes de les entitats asseguradores més prestigioses i amb un ampli ventall de cobertures.