Close

Accés Banca Online

VIDA

VIDA

Assegurança de vida

Per què contractar una assegurança de vida?
L’assegurança de vida permet planificar el futur de la família en cas d’una desgràcia personal, ja sigui per mort o invalidesa. L’objectiu és que, passi el que passi, la família disposi de prou capacitat econòmica per poder mantenir el seu nivell de vida.

Amb l’assegurança de vida es poden planificar, a més, les herències.

En tot moment es mantindrà la confidencialitat dels beneficiaris i la persona que la contracti podrà designar qui vulgui.

Per contractar-la hi ha una gran flexibilitat en el pagament de la prima: mensual, trimestral, semestral o anual.

Cobertura
L’assegurança de vida garanteix el pagament del capital contractat si es produeix la mort o invalidesa de l’assegurat.

Capitals assegurats

  • Mort
  • Mort per accident
  • Mort per accident de circulació
  • Invalidesa absoluta i permanent
  • Invalides absoluta i permanent per accident
  • Invalidesa absoluta i permanent per accident de circulació